Đang tải...

VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI
 
TỶ GIÁ HỐI ĐÓAI
 

  Giá vàng

  Tỷ giá ngoại tệ

  Chứng khoán trực tuyến

Check mail
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Chào mừng quý khách hàng đến với website Viễn Thông Quảng Ngãi  -- Địa chỉ: 80 Phan Đình Phùng  - Thành Phố Quảng Ngãi -- ĐT: (0255) 3822935.  Hãy liên hệ đường dây nóng hỗ trợ dịch vụ viễn thông Quảng Ngãi qua số điện thoại: (0255) 800126 để được giải đáp thông tin dịch vụ
Tìm     

                  TẬP ĐOÀN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 

     VIỄN THÔNG QUẢNG NGÃI                              

           

                DANH SÁCH LIỆT SĨ VNPT QUẢNG NGÃI

                                                                    

TT

Họ và Tên Liệt Sĩ

 

Giai đoạn

 hy sinh

Quê quán

Liệt Sĩ

 

Chức vụ, công tác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

Huyện Bình Sơn:

 

 

 

1

Nguyễn Thông

Trước 1975

Bình Dương,

CB Giao bưu, Giao liên

2

Phạm Ninh

Trước 1975

Bình Thạnh,

CB Giao bưu, Giao liên

3

Nguyễn Thị Chí

Trước 1975

Bình Minh,

CB Giao bưu, Giao liên

4

Trương Hy

Trước 1975

Bình Thanh,

CB Giao bưu, Giao liên

5

Lâm Văn Ba

Trước 1975

Bình Nguyên,

CB Giao bưu, Giao liên 

6

Võ Thị Hiệp

Trước 1975

Bình Thạnh,

CB Giao bưu, Giao liên 

7

Lê Tấn Tho

Trước 1975

Bình Thạnh,

CB Giao bưu, Giao liên

8

Phạm Thị Thuyền

Trước 1975

Bình Chương,

CB Giao bưu, Giao liên

9

Huỳnh Tấn Dũng

Trước 1975

Bình Khương,

CB Giao bưu, Giao liên

10

Nguyễn Lẫm

Trước 1975

Bình Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên

11

Trịnh Kim Anh

Trước 1975

Bình Trung,

CB Giao bưu, Giao liên

12

Trịnh phú Mỹ

Trước 1975

Bình Trung,

CB Giao bưu, Giao liên

13

Lê Quá

Trước 1975

Bình Thanh,

CB Giao bưu, Giao liên 

14

Nguyễn Minh Khá

Trước 1975

Bình Dương,

CB Giao bưu, Giao liên 

15

Bùi Quang Kiềm

Trước 1975

Bình Châu,

CB Giao bưu, Giao liên 

16

Võ Vươu

Trước 1975

Bình Minh,

CB Giao bưu, Giao liên

17

Nguyễn Quyết Chiến

Trước 1975

Bình Thanh,

CB Giao bưu, Giao liên 

18

Huỳnh Phấn

Trước 1975

Bình Trung,

CB Giao bưu, Giao liên

19

Huỳnh Lân

Trước 1975

Bình Khương,

CB Giao bưu, Giao liên 

20

Huỳnh Thị Sương

Trước 1975

Bình Trung,

CB Giao bưu, Giao liên 

21

Trần Thức

Trước 1975

Bình Tân,

CB Giao bưu, Giao liên 

22

Bùi Kính

Trước 1975

Bình Tân,

CB Giao bưu, Giao liên 

23

Trương Thanh Hoa

Trước 1975

Bình Tân,

CB Giao bưu, Giao liên 

24

Huỳnh Lệnh

Trước 1975

Bình Thạnh,

CB Giao bưu, Giao liên 

25

Đoàn Thị Nhơn

Trước 1975

Bình Đông,

CB Giao bưu, Giao liên 

26

Lê Văn Dần

Trước 1975

Bình Chánh,

CB Giao bưu, Giao liên 

27

Ngô Đinh

Trước 1975

Bình Thạnh,

CB Giao bưu, Giao liên 

28

Trần Văn Trung

Trước 1975

Bình Dương,

CB Giao bưu, Giao liên 

29

Nguyễn Đức Tâm

Năm 2007

Bình Đông,

Cán bộ kỹ thuật

30

Võ Thanh Vũ

Năm 2007

Bình Minh

Cán bộ kỹ thuật

 

Huyện Sơn Tịnh:

 

 

 

1

Lê Văn Quân

Trước 1975

Tịnh Minh

CB Giao bưu, Giao liên

2

Nguyễn Văn Anh

Trước 1975 

Tịnh Minh,

CB Giao bưu, Giao liên 

3

Nguyễn Thị Hữu

Trước 1975

Tịnh Minh,

CB Giao bưu, Giao liên

4

Bạch Ngà

Trước 1975 

Tịnh Minh,

CB Giao bưu, Giao liên

5

Nguyễn Chánh

Trước 1975 

Tịnh Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

6

Võ Hoa (Huynh)

Trước 1975 

Tịnh Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

7

Trương Tề

Trước 1975 

Tịnh Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

8

Nguyễn Thị Hồng

Trước 1975 

Tịnh Hiệp,

CB Giao bưu, Giao liên 

9

Nguyễn Mân

Trước 1975 

Tịnh Bình,

CB Giao bưu, Giao liên

10

Nguyễn Văn Mai

Trước 1975

Tịnh Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

11

Dương Hữu Ai

Trước 1975 

Tịnh Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

12

Nguyễn Xanh

Trước 1975 

Tịnh Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

13

Võ Thị Vinh

Trước 1975 

Tịnh Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

14

Nguyễn Tấn Phúc

Trước 1975 

Tịnh Hiệp,

CB Giao bưu, Giao liên 

15

Nguyễn Văn Ngàn

Trước 1975 

Tịnh Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

16

Bùi Khoan

Trước 1975 

Tịnh Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

17

Tạ Phong

Trước 1975 

Tịnh Sơn,

CB Giao bưu, Giao liên 

18

Tạ Giữ

Trước 1975 

Tịnh Sơn,

CB Giao bưu, Giao liên 

19

Nguyễn Trúc

Trước 1975 

Tịnh Sơn,

CB Giao bưu, Giao liên 

20

Huỳnh Thông

Trước 1975 

Tịnh Long,

CB Giao bưu, Giao liên 

21

Nguyễn Việt

Trước 1975 

Tịnh Thọ,

CB Giao bưu, Giao liên 

22

Võ Văn Bữu

Trước 1975 

Tịnh Sơn,

CB Giao bưu, Giao liên 

23

Nguyễn Văn Thuật

Trước 1975 

Tịnh Đông,

CB Giao bưu, Giao liên 

24

Nguyễn Thìn

Trước 1975 

Tịnh Khê,

CB Giao bưu, Giao liên 

25

Bùi Sang

Trước 1975 

Tịnh Hà,

CB Giao bưu, Giao liên 

26

Lưu Đông Xuân

Trước 1975 

Tịnh Hiệp,

CB Giao bưu, Giao liên 

27

Nguyễn Chút

Trước 1975

Tịnh Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên 

28

Bùi Mạnh

Trước 1975 

Tịnh Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên 

29

Trịnh Anh

Trước 1975 

Tịnh Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên 

30

Đỗ Quyền

Trước 1975 

Tịnh Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên 

31

Nguyễn Châu

Trước 1975 

Tịnh Thọ,

CB Giao bưu, Giao liên 

32

Đỗ C      (Tám)

Trước 1975 

Tịnh Thọ,

CB Giao bưu, Giao liên 

33

Hà Quang Tiến (Miên)

Trước 1975 

Tịnh Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

 

Huyện Tư Nghĩa:

 

 

CB Giao bưu, Giao liên 

1

Trương Ưu

Trước 1975 

Nghĩa Lâm,

CB Giao bưu, Giao liên 

2

Trần Vạn

Trước 1975 

Nghĩa Thương,

CB Giao bưu, Giao liên 

3

Võ Thị Nguyên

Trước 1975 

Nghĩa Thắng,

CB Giao bưu, Giao liên 

4

Tạ Nhi

Trước 1975 

Nghĩa Thắng,

CB Giao bưu, Giao liên 

5

Đào Thị Dưỡng

Trước 1975 

Nghĩa Kỳ,

CB Giao bưu, Giao liên 

6

Pham Nhân

Trước 1975 

Nghĩa Kỳ,

CB Giao bưu, Giao liên 

7

Nguyễn Văn Lập

Trước 1975 

Nghĩa Thắng,

CB Giao bưu, Giao liên 

8

Nguyễn Thị Mãi

Trước 1975 

Nghĩa Thuận,

CB Giao bưu, Giao liên 

9

Nguyễn Thị Hường

Trước 1975

Nghĩa Thắng,

CB Giao bưu, Giao liên 

10

Phạm Ngọc Dung

Trước 1975 

Nghĩa Thắng,

CB Giao bưu, Giao liên 

11

Nguyễn Hoàng

Trước 1975

Nghĩa Điền,

CB Giao bưu, Giao liên 

12

Trần Phiên

Trước 1975 

Nghĩa Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên

13

Trần Phiên

Trước 1975 

Nghĩa Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên 

14

Đào Thị Dũng

Trước 1975 

Nghĩa Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên 

15

Lê Tấn Sang

Trước 1975 

Nghĩa Hiệp,

CB Giao bưu, Giao liên 

16

Đỗ Nhung

Trước 1975 

Nghĩa Hiệp,

CB Giao bưu, Giao liên 

17

Lê Văn Mẫn

Trước 1975 

Nghĩa Thắng,

CB Giao bưu, Giao liên 

 

Huyện Mộ Đức:

 

 

 

1

Nguyễn thị Liên

Trước 1975 

Đức Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên 

2

Phạm Hồng Thái

Trước 1975 

Đức Phong,

CB Giao bưu, Giao liên 

3

Nguyễn Văn Tương

Trước 1975 

Đức phong,

CB Giao bưu, Giao liên 

4

Nguyễn Tấn Thành

Trước 1975 

Đức Tân,

CB Giao bưu, Giao liên 

5

Phạm Thới

Trước 1975 

Đức Minh,

CB Giao bưu, Giao liên 

6

Nguyễn Mậu Trung

Trước 1975 

Đức Phú,

CB Giao bưu, Giao liên 

7

Lê Văn Phước

Trước 1975 

Đức Tân,

CB Giao bưu, Giao liên 

8

Nguyễn Phô

Trước 1975 

Đức Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên 

9

Nguyễn Hường

Trước 1975 

Đức Chánh,

CB Giao bưu, Giao liên 

 

Huyện Đức Phổ:

 

 

 

1

Huỳnh Cang

Trước 1975 

Phổ Ninh,

CB Giao bưu, Giao liên 

2

Nguyễn Lộc Đức

Trước 1975 

Phổ Cường,

CB Giao bưu, Giao liên

3

Nguyễn Hàng

Trước 1975 

Phổ Khánh,

CB Giao bưu, Giao liên 

4

Lê Trung Hai

Trước 1975 

Phổ Phong,

CB Giao bưu, Giao liên 

5

Trần Ngọc Luân (Cân)

Trước 1975 

Phổ Thạnh,

CB Giao bưu, Giao liên 

6

Nguyễn Giã

Trước 1975 

Phổ Cường,

CB Giao bưu, Giao liên 

7

Nguyễn Thanh

Trước 1975 

Phổ Cường,

CB Giao bưu, Giao liên 

8

Huỳnh Địch

Trước 1975 

Phổ Văn,

CB Giao bưu, Giao liên 

9

Trần Bằng

Trước 1975 

Phổ Cường,

CB Giao bưu, Giao liên 

10

Nguyễn Cần

Trước 1975 

Phổ Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên 

11

Bùi Văn Lầu

Trước 1975 

Phổ Hòa,

CB Giao bưu, Giao liên

12

Phạm Văn Thành

Trước 1975 

Phổ Ninh,

CB Giao bưu, Giao liên 

13

Phạm Thị Diệu

Trước 1975 

Phổ Phong,

CB Giao bưu, Giao liên 

14

Bạch Văn Lợi

Trước 1975 

Phổ Thuận,

CB Giao bưu, Giao liên

15

Phạm Văn Cã

Trước 1975 

Phổ Phong,

CB Giao bưu, Giao liên 

16

Đặng Văn Mạnh

Trước 1975 

Phổ Ninh,

CB Giao bưu, Giao liên 

17

Nguyễn Thị Thừa

Trước 1975 

Phổ Ninh,

CB Giao bưu, Giao liên 

18

Phạm Nha

Trước 1975 

Phổ Thuận,

CB Giao bưu, Giao liên 

19

Ngô Hạo

Trước 1975

Thị trấn

CB Giao bưu, Giao liên 

 

Huyện Ba Tơ:

 

 

 

1

Phạm Văn Ach

Trước 1975 

Ba Điền, Ba tơ

CB Giao bưu, Giao liên 

2

Phạm Văn Bưu (Bơ)

Trước 1975 

Ba Xa,

CB Giao bưu, Giao liên 

3

Đinh Tóat

Trước 1975 

Ba Ngạt,

CB Giao bưu, Giao liên 

4

Phạm Văn Nghèo

Trước 1975 

Ba Vinh,

CB Giao bưu, Giao liên 

5

Phạm Văn Diều

Trước 1975 

Ba Vinh,

CB Giao bưu, Giao liên 

6

Phạm Văn Thi

Trước 1975 

Ba Vinh,

CB Giao bưu, Giao liên 

7

Phạm Văn Phon

Trước 1975 

Ba Vinh,

CB Giao bưu, Giao liên 

 

Huyện Sơn Hà:

 

 

 

1

Đinh Lênh

Trước 1975 

Sơn Hạ,

CB Giao bưu, Giao liên 

2

Đinh Ngố

Trước 1975 

Sơn Hạ,

CB Giao bưu, Giao liên 

3

Đinh Khí

Trước 1975 

Sơn Hạ,

CB Giao bưu, Giao liên 

4

Đinh Tân

Trước 1975 

Sơn Hạ,

CB Giao bưu, Giao liên 

5

Phạm Văn Thành

Trước 1975

Sơn Hạ,

CB Giao bưu, Giao liên 

6

Phạm Ngọc Dung

Trước 1975 

Sơn Lăng,

CB Giao bưu, Giao liên 

 

Huyện Nghĩa Hành:

 

 

 

1

Phạm Lai

Trước 1975 

Hành Đức,

CB Giao bưu, Giao liên 

2

Mai Việt Thắng

Trước 1975 

Hành Thiện,

CB Giao bưu, Giao liên 

3

Huỳnh Nhự

Trước 1975 

Hành Thiện,

CB Giao bưu, Giao liên 

4

Lê Văn Quang

Trước 1975 

Hành Phước,

CB Giao bưu, Giao liên 

5

Phạm Xứ

Trước 1975 

Hành Phước,

CB Giao bưu, Giao liên 

 

Huyện Minh Long:

 

 

 

1

Đinh Treo

Trước 1975

Long Môn,

CB Giao bưu, Giao liên 

 

Huyện Trà Bồng:

 

 

 

1

Hồ Thị Phèn

Trước 1975

Trà Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

2

Hồ Văn Tấn

Trước 1975

Trà Bình,

CB Giao bưu, Giao liên 

3

Hồ Văn Liên

Trước 1975

Trà Xinh,

CB Giao bưu, Giao liên 

4

Hồ Văn Thắng

Trước 1975

Trà Sơn,

CB Giao bưu, Giao liên 

5

Hồ Thị Nga

Trước 1975

Trà Sơn,

CB Giao bưu, Giao liên 

6

Hồ Văn Nhân

Trước 1975

Trà Sơn,

CB Giao bưu, Giao liên 

7

Đinh Lênh

Trước 1975 

Trà Tân,

CB Giao bưu, Giao liên 

8

Hồ Văn Lan  (Lý)

Trước 1975

Trà Tân,

CB Giao bưu, Giao liên 

 

TP. Quảng Ngãi:

 

 

 

1

Lê Hồng Sơn

Năm 1979

84/2 THĐ

Chuyên gia CamPuChia

2

Phan Lê Trung Hai

Trước 1975

Phổ phong,

CB Giao bưu, Giao liên 

3

Phạm Thị Diệu

Trước 1975

Phổ phong,

CB Giao bưu, Giao liên 

4

Phạm Cư

Trước 1975

Phổ phong,

CB Giao bưu, Giao liên 

5

Cao Xuân Trường

Trước 1975

TP Quảng Ngãi

CB Giao bưu, Giao liên 

6

Nguyễn Tiến Dũng

Năm 2007

Phổ Thuận

CB Giao bưu, Giao liên 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU


KẾT LUẬN THANH TRA


LIỆT SĨ NGÀNH


Tra cứu cước viễn thông - CNTT

Hóa đơn điện tử - CNTT

 
  KHUYẾN MÃI
VNPT tuyên bố ra mắt gói cước Gia đình chưa nhà mạng nào có
Đàm thoại vui nhộn với FunTalk nhận ngay iPhone4s
Khuyến mại ngày vàng từ 18/01 đến 21/01/2012
Đón năm mới cùng ngày vàng SAY2SEND
Khuyến mại hấp dẫn cho các thuê bao trả trước: "Gọi 10 phút miễn phí trong 7 ngày"
  QUẢNG CÁO
 
LƯỢT TRUY NHẬP

4958821

 


© 2009, Bản quyền thuộc Viễn Thông Quảng Ngãi  

Cơ quan chủ quản : Viễn Thông Quảng Ngãi  
Đơn vị thực hiện : Bộ phận tin học - Phòng KHKD - Viễn Thông Quảng Ngãi  
Địa chỉ: 80 - Phan Đình phùng - Quảng Ngãi   
Tel: +84-0255-3822935, Fax: +84-0255-3822943  
E-mail:
vtqn@vnptquangngai.vn